Hvornår får man penge tilbage i skat?

Skatteåret i Danmark er fra den 1. januar til den 31. december. Det er i denne periode, at den skattepligtige indkomst skal afregnes til SKAT. Når alt er gjort og sagt, vil mange danskere spekulere på, hvornår de vil modtage deres penge tilbage fra skat.

Det at få penge tilbage fra skat kan være en velkommen bonus for mange. Det kan også være en hjælp til at få deres økonomi til at hænge bedre sammen. Men hvornår kan man forvente at få penge tilbage fra skat, og hvad skal man gøre for at sikre, at man får det bedste resultat?

Key Takeaways:

 • Skatteåret i Danmark er fra den 1. januar til den 31. december.
 • Mange danskere spekulerer på, hvornår de vil modtage deres penge tilbage fra skat.
 • Det at få penge tilbage fra skat kan være en hjælp til at få økonomien til at hænge bedre sammen.

Hvad er en årsopgørelse?

Årsopgørelsen er en oversigt over din indkomst og fradrag for det foregående år. Det er på baggrund af denne opgørelse, at skattevæsenet beregner, hvor meget du skal betale i skat eller eventuelt får penge tilbage fra skat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at årsopgørelsen ikke nødvendigvis er en endelig afregning. Hvis der opdages fejl eller mangler i oplysningerne, kan skattevæsenet foretage en efterregulering, som kan betyde, at du enten skal betale mere i skat eller får flere penge tilbage fra skat.

Key Takeaways:

 • Årsopgørelsen er en oversigt over din indkomst og fradrag for det foregående år
 • Det er på baggrund af årsopgørelsen, at skattevæsenet beregner, hvor meget du skal betale i skat eller får penge tilbage fra skat
 • Årsopgørelsen kan ændres, hvis der opdages fejl eller mangler i oplysningerne
 • Årsopgørelsen er ikke altid en endelig afregning

Hvornår får man penge tilbage i skat?

Det er normalt at vente på at få penge tilbage i skat hvert år, men det kan være svært at vide præcis, hvornår pengene kommer tilbage.

Skattemyndighederne beregner din skattebetaling for året, når skatteåret er afsluttet. Herefter vil de sende dig en årsopgørelse, som viser, om du har betalt for meget skat. Hvis du har betalt for meget, vil du modtage et skattepenge tilbagebetaling. Men hvornår får du pengene tilbage?

Normalt kan du forvente at få pengene tilbage i marts eller april, hvis alt er i orden, og du har valgt at modtage pengene på din NemKonto. Hvis der er noget, der skal rettes op, kan det tage længere tid at behandle, og du vil modtage besked om dette.

Hvordan tjekker man sin årsopgørelse?

Efter året er gået, og du har afleveret din selvangivelse, vil du modtage din årsopgørelse. Årsopgørelsen viser, hvor meget du har betalt i skat i løbet af året, og om du skal have penge tilbage eller betale ekstra.

Det er vigtigt at tjekke sin årsopgørelse for eventuelle fejl eller mangler. Du kan tjekke din årsopgørelse på flere måder:

Tjek din årsopgørelse online

Den nemmeste måde at tjekke din årsopgørelse på er ved at logge ind på skat.dk med dit NemID. Herefter kan du se din årsopgørelse og eventuelle ændringer siden den sidste version.

Modtag din årsopgørelse med posten

Hvis du ikke ønsker at tjekke din årsopgørelse online, kan du vente på at modtage den med posten. Du vil modtage din årsopgørelse i starten af året, når Skattestyrelsen har behandlet din selvangivelse.

Husk at tjekke din årsopgørelse nøje og kontakte Skattestyrelsen, hvis du opdager fejl eller mangler.

Skattejagt: Sådan får du flere penge tilbage i skat

Selvom det er dejligt at få penge tilbage i skat, kan det også være frustrerende at opdage, at man kunne have fået endnu mere tilbage. Her er nogle tips til at få mest muligt ud af skattejagten i år:

Undersøg dine fradrag

Det er vigtigt at undersøge alle de fradrag, man er berettiget til. Hvis man ikke har gjort det før, kan det være en god idé at konsultere en revisor eller skatterådgiver. Følgende er eksempler på nogle af de fradrag, man kan overveje:

Fradrag Beløb
Transport til og fra arbejde Op til 25.000 kr.
Håndværkerfradrag Op til 12.000 kr.
Fagforeningskontingent Beløbet varierer

Det er også vigtigt at sikre sig, at man har dokumentation for alle fradragene, hvis man bliver bedt om det.

Udfyld din selvangivelse korrekt

Det kan være fristende at udfylde sin selvangivelse hurtigt og sende den afsted, men det kan betyde, at man går glip af fradrag eller andre fordele. Det er også vigtigt at kontrollere, at man har indtastet alle oplysninger korrekt – især ens CPR-nummer og bankoplysninger.

Tjek din lønseddel

Det er vigtigt at undersøge sin lønseddel for at sikre sig, at ens skatteindbetalinger er korrekte. Hvis man opdager en fejl, skal man straks kontakte sin arbejdsgiver eller skattemyndighederne for at rette op på fejlen.

Tidligere år

Det er også en god idé at undersøge, om man har ret til tilbagebetaling for tidligere år. Hvis man mener, at man har betalt for meget i skat for et tidligere år, kan man anmode om at få overskydende skat tilbagebetalt.

Med disse tips burde skattejagten være lettere og mere effektiv.

Fordele ved at få penge tilbage i skat

Når man får penge tilbage i skat, kan det give en god følelse af at have gjort noget rigtigt i løbet af året. Derudover er der også nogle praktiske fordele:

 1. Ekstra penge på kontoen: Når du får penge tilbage i skat, kan du bruge dem som en ekstra opsparing. Du kan for eksempel bruge pengene til at betale gæld af eller til at investere i noget, du går og drømmer om.
 2. Rettidig omhu: Når du får penge tilbage i skat, kan det også betyde, at du har gjort det rigtige i forhold til din skattemæssige situation. Du har betalt det, du skulle, og du har gjort det i tide. Det kan give en ro i sindet at vide, at alt er i orden med ens skat.
 3. Mere kontrol: Når du får penge tilbage i skat, kan det også være med til at give dig mere kontrol over din økonomi. Du har nu nogle ekstra penge, som du kan disponere over, og du kan planlægge, hvad du vil bruge dem på.

Alt i alt kan det være en god idé at sørge for at få penge tilbage i skat, hvis det er muligt. Det kræver selvfølgelig, at man har betalt den rette skat i løbet af året, men hvis man har det, er der mange fordele ved at få penge tilbage i skat.

Skattefradrag: Hvad kan man trække fra i skat?

Skattefradrag er en god måde at reducere sin skattepligtige indkomst på og dermed betale mindre i skat. Det betyder, at man kan få en større udbetaling tilbage i skat eller betale mindre i restskat, når årsopgørelsen kommer.

Der er mange forskellige typer af fradrag, som man kan trække fra i sin skattepligtige indkomst:

 • Transportfradrag: Hvis man har haft udgifter til transport mellem hjem og arbejde, kan man trække dette fra i skat. Det gælder både, hvis man har kørt i egen bil, taget offentlig transport eller cyklet.
 • Boligfradrag: Hvis man ejer sin egen bolig, kan man trække visse typer af omkostninger fra i skat, for eksempel renteudgifter på sit boliglån.
 • Uddannelsesfradrag: Har man taget en uddannelse ved siden af sit job, kan man trække visse omkostninger fra i skat.
 • Fagforeningskontingent: Kontingentet til ens fagforening kan trækkes fra i skat.
 • Gaver til velgørenhed: Har man givet gaver til velgørende formål, kan man trække beløbet fra i skat.

Disse fradrag er blot nogle af de mulige fradrag, der kan trækkes fra i sin skattepligtige indkomst. Det er vigtigt at huske på, at for mange af fradragene er der specifikke regler og krav, som man skal opfylde for at kunne trække dem fra i skat. Det er derfor en god idé at undersøge, hvilke fradrag man kan få gavn af, og om man opfylder betingelserne for at kunne trække dem fra i skat.

Skattemæssige ændringer i Danmark

Skattepolitikken i Danmark er underlagt politiske beslutninger og ændringer i lovgivningen, der kan påvirke borgernes skattebyrde og skattefordele. Det er vigtigt at følge med i de seneste skattemæssige ændringer for at forstå, hvordan de kan påvirke ens personlige økonomi.

En af de seneste ændringer er afskaffelsen af loftet for arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Tidligere betalte personer med høj indkomst et maksimalt beløb i AMB, men nu vil de betale en procentdel af deres samlede indkomst. Dette kan betyde en højere skattebyrde for højtindkomsttagere.

En anden ændring er indførelsen af en ny beskatningsordning for aktieindkomst. Fra 2021 vil aktieindkomst over et vis beløb blive beskattet særskilt fra anden indkomst. Denne ændring kan påvirke personer med større investeringsporteføljer.

Endelig vil der fra 2023 blive indført en ny bundfradrag for pensionister, der vil give dem en højere skattefri indkomst. Dette vil især have en positiv effekt på lavindkomsttagere i alderen 65 år eller derover.

Skattefordeling i Danmark

I Danmark er det SKAT, som er ansvarlig for inddrivelse af skatter og afgifter. De indsamlede midler bliver derefter fordelt til forskellige formål efter politisk beslutning.

Den største andel af skatteindtægterne går til finansiering af velfærdsydelser, såsom sundhedspleje, uddannelse og social sikring. Derudover går en betydelig del til finansiering af infrastruktur og andre offentlige services.

Formål Andel af skatteindtægterne
Velfærdsydelser Ca. 60%
Infrastruktur og andre offentlige services Ca. 30%
Sikkerhed og retssystem Ca. 5%
Andet Ca. 5%

Skatterne i Danmark er progressivt opbygget, hvilket betyder, at jo højere indkomst man har, jo højere skattesats man betaler. Dette system sikrer en mere retfærdig fordeling af skattebyrden.

Derudover har Danmark en række skattefradrag og støtteordninger til forskellige grupper, herunder børnefamilier, boligejere og grønne initiativer. Disse ordninger er designet til at give en økonomisk håndsrækning til dem, der har brug for det mest.

Alt i alt er skatteindtægterne en vigtig finansieringskilde til det danske samfund, og den demokratiske beslutningsproces om fordeling af midlerne sikrer en mere retfærdig og lige samfund.

Skatteopsparing: Hvordan man kan spare op til skat

At oprette en skatteopsparing kan være en god måde at sikre sig mod at skulle betale for meget i skat. En skatteopsparing er en opsparing, hvor man frivilligt vælger at indbetale et beløb til skat hvert år. Dette beløb kan man trække fra i sin skatteberegning og dermed spare penge i skat.

Den årlige grænse for indbetaling til skatteopsparing er i 2021 på 6.000 kr. for personer under 40 år og 3.000 kr. for personer over 40 år. Man kan dog kun oprette en skatteopsparing, hvis man har en positiv personlig indkomst, og pengene kan kun bruges til at betale indkomstskat.

Det er en god idé at overveje at oprette en skatteopsparing, hvis man forventer at have en højere indkomst det kommende år eller har haft en lavere indkomst det foregående år. Ved at indbetale til skatteopsparingen kan man nemlig mindske den skat, man skal betale af sin indkomst. Hvis man ikke bruger hele beløbet på skat, kan man få pengene udbetalt.

Husk dog på, at pengene på skatteopsparingen skal stå i mindst 10 år, før man kan få dem udbetalt. Hvis man alligevel vil have adgang til pengene før det, er det også muligt at lave en såkaldt “udvidet skattebetaling”, hvor man betaler mere i skat end nødvendigt, og derefter får pengene tilbage udbetalt med det samme.

Alt i alt kan en skatteopsparing være en fornuftig måde at spare penge på i forhold til sin skattebetaling. Det er dog vigtigt at overveje sine individuelle behov og overveje, om en skatteopsparing er den rette løsning for en.

Refusion af overskydende skat

Hvis du har betalt for meget i skat, kan du være berettiget til en refusion af overskydende skat. Dette kan ske, hvis du har indberettet forkerte oplysninger eller glemt at trække visse omkostninger fra i din selvangivelse.

Hvis du mener, at du er berettiget til en refusion, skal du kontakte Skattestyrelsen og anmode om en ændring af din årsopgørelse. Dette kan normalt gøres online eller ved at sende en anmodning via posten. Husk at have relevante dokumenter klar, som kan støtte din anmodning om refusion.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en tidsbegrænsning for at anmode om en refusion af overskydende skat. Normalt skal anmodningen være indgivet inden for tre år efter det pågældende indkomstårs udløb.

Konklusion

At få penge tilbage i skat er en delle af det danske skattesystem, som vi alle påvirkes af. Det er vigtigt at forstå, hvordan skattesystemet fungerer og være opmærksom på de ændringer, der kan påvirke vores skattebetaling.

Årsopgørelsen er en vigtig del af skattesystemet, da den giver dig mulighed for at se, om du skal have penge tilbage i skat eller skulle indbetale mere. Det er vigtigt at tjekke din årsopgørelse nøje for at sikre, at alle oplysninger er korrekte.

Hvis du er interesseret i at få flere penge tilbage i skat, kan du overveje at søge efter skattefradrag, som kan reducere din skattebetaling. Det kan også være en god idé at overveje en skatteopsparing, som kan hjælpe dig med at spare op til din skattebetaling i fremtiden.

Samtidig er det vigtigt at huske på, at overskydende skat kan blive refunderet, hvis du har betalt for meget i løbet af året.

Det danske skattesystem kan være komplekst, men det er vigtigt at forstå det for at maksimere dine fordele og forhindre unødvendige tab.

FAQ

Q: Hvornår får man penge tilbage i skat?

A: Det afhænger af forskellige faktorer, herunder din indkomst, fradrag og eventuelle ændringer i skattelovgivningen. Normalt modtager man pengene tilbage i forbindelse med årsopgørelsen, som udsendes årligt af SKAT.

Q: Hvad er årsopgørelse?

A: Årsopgørelse er en opgørelse af dine samlede indkomster, fradrag og skatteforhold for et helt år. Denne opgørelse giver dig et overblik over din skattemæssige situation og kan påvirke, om du får penge tilbage i skat eller skal betale restskat.

Hvornår får man penge tilbage i skat?

A: Det afhænger af forskellige faktorer, herunder din indkomst, fradrag og eventuelle ændringer i skattelovgivningen. Normalt modtager man pengene tilbage i forbindelse med årsopgørelsen, som udsendes årligt af SKAT.

Hvordan tjekker man sin årsopgørelse?

A: Du kan tjekke din årsopgørelse ved at logge ind på SKAT’s hjemmeside med dit NemID. Her kan du få adgang til alle oplysninger om din skattemæssige situation, herunder om du får penge tilbage eller skal betale restskat.

Skattejagt: Sådan får du flere penge tilbage i skat

A: Der er forskellige måder, du kan øge det beløb, du får tilbage i skat. Dette kan f.eks. være ved at udnytte alle dine mulige fradrag, sikre korrekte indkomstoplysninger og være opmærksom på eventuelle ændringer i skattelovgivningen.

Fordele ved at få penge tilbage i skat

A: Når du får penge tilbage i skat, kan det være en økonomisk fordel for dig. Disse penge kan bruges til at betale eventuelle gæld, investere eller spare op til fremtiden.

Skattefradrag: Hvad kan man trække fra i skat?

A: Der er forskellige fradrag, du kan trække fra i din skat, herunder f.eks. håndværkerfradrag, transportfradrag og rentefradrag. Det anbefales at undersøge de forskellige fradrag, der er tilgængelige, og sikre, at du udnytter dem korrekt.

Skattemæssige ændringer i Danmark

A: Skattelovgivningen ændres løbende i Danmark for at tilpasse sig ændringer i samfundet og økonomien. Det er vigtigt at holde sig opdateret omkring disse ændringer for at sikre korrekt indberetning og eventuelle fordele i forbindelse med skatten.

Skattefordeling i Danmark

A: Skattefordelingen i Danmark er en kompleks proces, der søger at opnå en retfærdig fordeling af skattebyrden mellem borgere og virksomheder. Denne fordeling tager højde for indkomstniveau, fradrag og andre faktorer for at sikre en rimelig og bæredygtig skattemæssig struktur.

Skatteopsparing: Hvordan man kan spare op til skat

A: Du kan spare op til skat ved at oprette en skatteopsparing. Dette indebærer at indbetale penge til en særlig konto, der senere kan bruges til at betale skatten. Dette kan være en fordel, da det giver dig mulighed for at forberede dig på den kommende skattebetaling.

Refusion af overskydende skat

A: Hvis du har betalt for meget i skat, har du mulighed for at få refunderet den overskydende skat. Dette kan ske ved at ansøge om en refusion direkte hos SKAT eller ved at få beløbet tilbagebetalt i forbindelse med din årsopgørelse.

Konklusion

Skattemæssige forhold kan være komplekse og forvirrende for mange. Det er vigtigt at have kendskab til forskellige skatteemner, herunder årsopgørelse, skattefradrag og skattefordeling, for at sikre korrekt indberetning og potentielle fordele. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende skat, er det altid en god idé at kontakte en professionel rådgiver eller SKAT direkte.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *